Je wilt aangifte doen. Ben je slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij jou ingebroken of heeft iemand je mishandeld? Dan kun je aangifte doen bij de politie. Met een aangifte laat je de politie weten wat er is gebeurd, daarna kunnen zij mogelijk onderzoek doen. Hieronder lees je hoe je aangifte kan doen. Waar je dat kan doen en wat de politie doet met jouw aangifte.

Ik wil aangifte doen

Iedereen mag aangifte doen van een misdrijf. Doet een kind jonger dan 13 jaar aangifte? Dan neemt de politie altijd contact op de ouders of verzorgers. Wil een kind zelf geen aangifte doen? Dan kunnen zijn ouders of verzorgers dat voor hem doen. De politie krijgt elk jaar meer dan één miljoen aangiftes.

Waarvan kan ik aangifte doen?

Je kan aangifte doen van alle misdrijven die in Nederland zijn gepleegd. Bijvoorbeeld diefstal, internetoplichting, inbraak, fraude, mishandeling of verkrachting. Van sommige misdrijven moét je aangifte doen, bijvoorbeeld ontvoering. Dat staat in de wet.

 • Ben je slachtoffer van een misdrijf in een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan doe je in dat land aangifte.
 • Ben je slachtoffer van een misdrijf binnen de EU, en was je niet in de gelegenheid om aangifte te doen? Bijvoorbeeld omdat je onderweg was of omdat het om een ernstig misdrijf gaat? Dan mag je ook in Nederland aangifte doen. Via 0900 – 8844 (belkosten) kan je een afspraak maken om aangifte te doen op het politiebureau.

Hoe doe ik aangifte?

 • Online
 • Via 0900 – 8844 (belkosten)
 • Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 – 8844 (belkosten)
 • Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kan je geen online aangifte doen, de politie komt dan bij bijvoorbeeld bij je thuis.

Wat gebeurt er tijdens mijn aangifte?

Doe je aangifte via de telefoon, op het politiebureau, bij je thuis of op jouw werk? Dan stelt de politie met jou de aangifte op. Zij stellen je vragen over het misdrijf en we vertellen wat jouw rechten als slachtoffer zijn.

Heeft het zin als ik aangifte doe?

Ja, dat heeft zin. Als je aangifte doet, vraag je de politie om onderzoek te doen naar het misdrijf. Ook als zij geen verdachte vinden, heeft het zin om aangifte te doen. Dan weten ze om welk misdrijf het gaat en waar het is gebeurd. De politie kan dan ook bepalen hoeveel agenten op straat nodig zijn.

Wat zijn mijn rechten?

Ben je slachtoffer van een misdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan heb je recht op:

 • informatie
 • hulp
 • bescherming
 • een tolk
 • een advocaat

Deze rechten gelden ook als je niet in Nederland woont of als je geen verblijfsstatus in Nederland hebt. Meer informatie over jouw rechten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Recht op informatie
Je hebt er recht op te weten hoe je aangifte moet doen en wat er daarna met jouw aangifte gebeurt. Heb je vragen over jouw aangifte? Of zijn er spullen van jou in beslag genomen? Bel dan de politie op 0900 – 88 44 (belkosten).

Recht op hulp
Je kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Ook als je geen aangifte doet. Slachtofferhulp Nederland kan je helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Kijk voor een overzicht van organisaties die jou kunnen helpen op slachtofferwijzer.nl.

Recht op bescherming
Je hebt recht op bescherming. Ben je bijvoorbeeld bang voor jouw veiligheid of dat je nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie. Samen bekijken zij wat zij kunnen doen om jou te beschermen, en ook wat je zelf kunt doen.
Besluit je aangifte te doen? Dan kun je de politie bijvoorbeeld vragen om jouw adres niet in jouw aangifte te zetten.

Recht op een gratis tolk
Begrijp je de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie dan om een tolk. Dan zorgen zij voor een gratis tolk, bijvoorbeeld als je aangifte doet of bij het verhoor. Wil je een schriftelijke vertaling van de documenten die gaan over jouw aangifte of de rechtszaak? Stuur dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan je daarbij helpen.

Recht op een advocaat
Je hebt recht op hulp van een advocaat als je aangifte doet. Soms is die hulp gratis. Wil je hulp van iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Vraag de politie dan of dat mag. Als het niet mag, leggen zij uit waarom dat zo is. Slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij het vinden van een advocaat.

Hoe bereid ik me voor?

 • Probeer je zo goed mogelijk te herinneren wat er is gebeurd. Waar is het gebeurd? Hoe laat? Heb je de dader gezien? Hoe zag hij of zij er uit? Heb je meer gezien, bijvoorbeeld een auto? Waren er andere mensen in de buurt? Hoe meer je kunt vertellen, hoe groter de kans is dat de politie een verdachte vinden.
 • Zijn er spullen gestolen? Bedenk dan zo goed mogelijk om welke spullen het gaat. Hoe zagen ze er uit? Heb je foto’s van de spullen? Heb je serienummers van bijvoorbeeld de televisie of computer? Neem die dan mee als je aangifte doet.
 • Neem jouw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument mee als je aangifte doet.

Wat gebeurt er daarna met mijn aangifte?

Doe je online aangifte? Dan krijg je een kopie van jouw aangifte of een bevestiging van jouw aangifte via Mijn Politie. Doe je aangifte op een politiebureau? Dan krijg je een kopie van jouw aangifte of een bevestiging van jouw aangifte. Je kunt deze bevestiging krijgen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Wil je de bevestiging in een andere taal? Vraag dan om een tolk.
Om je te kunnen informeren over de afhandeling van jouw aangifte heeft de politie jouw telefoonnummer en (e-mail)adres nodig.

Ik heb schade, moet ik dat vertellen als ik aangifte doe?

Heb je schade aan jouw spullen of ben je gewond? Of heb je psychische schade omdat je erg geschrokken of bang bent? Vertel dat als je aangifte doet. Je kunt dan vragen om een schadevergoeding van de dader. Het is daarom belangrijk dat de schade goed is opschreven in jouw aangifte.

Ik was begonnen aan mijn aangifte, maar hij is ineens verdwenen. Hoe kan dat?

Als je 15 minuten lang geen toets aanraakt, krijg je een paar keer een herinneringsmelding. Ga je daarna niet verder met jouw online aangifte, dan verdwijnt het aangiftescherm, maar de informatie is niet verdwenen. De politie slaat jouw aangifte op in Mijn Politie. Wil je weer verdergaan met jouw aangifte? Log dan met jouw DigiD in op Mijn Politie en ga naar concept.
Wacht je langer dan twee weken? Dan verwijderd de politie jouw aangifte. Je moet dan opnieuw beginnen.

Kan ik mijn aangifte intrekken?

Heb je spijt dat je aangifte hebt gedaan? Of ben je misschien bang geworden en wil je daarom jouw aangifte intrekken? Dat kan helaas niet. Je kunt wel naar het politiebureau gaan en aan de politie vertellen wat er aan de hand is. De politie bespreekt het met de officier van justitie. De officier van justitie beslist wat er met jouw aangifte of met het onderzoek gebeurt.

Ik wil aangifte doen namens een bedrijf of organisatie. Hoe werkt dat?

Je kunt aangifte doen namens een bedrijf, winkel of organisatie. Op aangifte doen is een speciale ingang die ‘Bedrijven en organisaties’ heet.

Hoe gaat de politie om met mijn privacy?

Als je slachtoffer bent, mag de politie – na jouw toestemming – jouw gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland neemt dan contact met je op. Vinden zij een verdachte? Dan krijgt de advocaat van de verdachte ook jouw aangifte. Hij kan zich daarmee voorbereiden op de verdediging van de verdachte.

Laat de politie mij weten hoe het onderzoek gaat?

Ja, als de politie onderzoek doet, laten ze je weten hoe het daarmee gaat. Bij een inbraak in een woning of misdaad met geweld neemt de politie persoonlijk contact met je op. Dat gebeurt meestal telefonisch. Voor heel ernstige misdaden zet de politie familierechercheurs in. Als je aangifte hebt gedaan van diefstal of vernieling krijg je een bericht op Mijn Politie wanneer de situatie is veranderd.

Wanneer stopt het onderzoek?

Als de politie bijvoorbeeld te weinig informatie heeft om de verdachte op te sporen, doen zij geen onderzoek of zij stoppen het onderzoek. Zij laten je persoonlijk, schriftelijk of via Mijn Politie weten waarom dat is.
Ben je het er niet mee eens? Dan kun je een brief sturen. In het bericht in Mijn Politie staat bij wie je moet zijn: de officier van justitie of het gerechtshof. Slachtofferhulp Nederland kan je daar mee helpen.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Soms heeft de politie onvoldoende informatie om onderzoek te doen. Of om met een onderzoek verder te gaan. Zij nemen die beslissing niet zomaar. De overheid heeft daarvoor regels opgesteld: de aanwijzing voor de opsporing.

Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing?
Je kunt een brief schrijven aan de officier van justitie. Op de brief die je heeft gekregen of op Mijn Politie vind je de contactgegevens van de officier van justitie. In de brief vertel je waarom je vindt dat jouw zaak moet worden onderzocht. Slachtofferhulp Nederland kan je daar mee helpen. Je moet een kopie meesturen van de aangifte en een kopie van de beslissing van de politie. Stuur jouw bezwaar op naar het arrondissementsparket dat hoort bij de plaats waar het strafbare feit is gebeurd.
De officier van justitie laat je weten wat zijn beslissing is.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de politie?
Heb je een klacht over het optreden van de politie, bijvoorbeeld toen je aangifte deed? Vul dan het klachtenformulier in of bel naar 0900 – 8844 (belkosten).

Hoe weet ik of er een rechtszaak komt?

Stel, de politie heeft een onderzoek ingesteld en er is een verdachte aangehouden. Heb je aangegeven dat je dat wilt weten? Dan krijg je daarover persoonlijk bericht of via Mijn Politie. Ook het Openbaar Ministerie neemt dan contact met je op om je te laten weten wat er gaat gebeuren: of er een rechtszaak komt, wanneer de rechtzaak is, en wat jouw rechten zijn. Bij Slachtofferhulp Nederland kun je terecht voor informatie over jouw aangifte, het onderzoek en de rechtszaak als die er komt.

Besluit de officier van justitie dat jouw zaak niet naar de rechter gaat? Dan krijg je daarover ook bericht. In het bericht wordt uitgelegd waarom jouw zaak niet naar rechter gaat. In het bericht staat ook wat je kunt doen als je het niet eens bent met het besluit.

Kan ik een gesprek krijgen met de dader?

Als je een gesprek wilt met de verdachte of de dader kan Slachtofferhulp Nederland je vertellen welke organisaties je daarbij kunnen helpen. Zij vragen de verdachte of de dader of hij ook contact met jou wilt. Als dat zo is, kan je met elkaar contact hebben.

Ik heb schade, kan ik die terugvragen aan de dader?

Als je schade heeft, moet je direct contact opnemen met jouw verzekeraar. Vaak vraagt de verzekeraar om jouw aangifte. Als er een verdachte is aangehouden, kan de officier van justitie of de rechter besluiten dat hij jouw schade moet vergoeden.

Wat kan ik doen als ik slachtoffer ben van een gewelddadig misdrijf?

Ben je, of is jouw partner of familie slachtoffer van een gewelddadig misdrijf? Dan kun je via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een vergoeding krijgen voor psychische of lichamelijke schade.

Wat zijn mijn rechten als er een rechtszaak komt?

Je mag de stukken van de strafzaak lezen. Dat kun je aan de officier van justitie of de rechter vragen. Je kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van uw zaak. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan je daarmee helpen.

Ben je slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of bent je nabestaande van het slachtoffer? En komt er een rechtszaak? Dan heb je in de rechtszaal het recht om te zeggen wat je kwijt wilt. Bijvoorbeeld over de straf die je vindt dat de verdachte moet krijgen of wat de gevolgen van het misdrijf voor jou zijn. Soms kun je ook voor de zitting een gesprek krijgen met de officier van justitie. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan je daarmee helpen. Als je dat wilt, houdt de officier van justitie je op de hoogte over het verlof, de vrijlating of de eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

Wie betaalt mijn kosten als er een rechtszaak komt?

Ben je getuige van een misdrijf? En heb je daardoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat je niet kunt werken? Dan kan je deze kosten terugvragen van de overheid. Op de dagvaarding of de oproep voor de rechtszaak vind je meer informatie.

Wat gebeurt er met mijn spullen als die zijn gevonden?

Meestal kun je jouw spullen terugkrijgen, maar dat kan soms wel lang duren. Als de dader ze wilt teruggeven, kun je ze ophalen op het politiebureau. Wil de dader ze niet aan je teruggeven, dan kan je de spullen terugvragen aan de officier van justitie. Hij laat je weten wanneer je de spullen kan komen halen.
Zijn jouw spullen in beslag genomen als bewijs voor de strafzaak? Dan heb je het recht om te weten waar jouw spullen zijn, of je ze terugkrijgt en wanneer dat is. Slachtofferhulp Nederland kan je helpen jouw spullen terug te vragen. Je vindt hierover meer informatie op de site van het Openbaar Ministerie.

Bron: politie.nl

DEEL DIT BERICHT

Preventieshop

Meer NIEUWS

nieuwsbrief